Kwaliteit van aanwezigheid in de praktijk

Kies de eerstvolgende gelegenheid die je hebt waar onderstroominformatie belangrijk is. Een overleg dat je bijwoont, een presentatie die je geeft, een bespreking van een opdracht of een samenwerking die je goed wilt inregelen. De context zelf maakt niet zo veel uit, als het maar een specifieke context is.

De centrale vraag die je jezelf stelt in de voorbereiding en tijdens die gelegenheid is ‘wat neem ik allemaal mee in het contact met de ander?’. Je zou kunnen zeggen: wat is er allemaal aanwezig doordat jij daar bent?

Er zijn drie werkwoorden die extra aandacht vragen:

  1. vinden
  2. willen
  3. moeten

Onderzoek ze alledrie, gewoon via het gesprekje dat je met jezelf hebt voor je begint. Je zult zien dat je gelijk veel meer kunt bereiken zonder dat het je extra moeite kost. 

Als deze aanpak je bevalt, kun je het gemakkelijk integreren in je eigen stijl.

Vinden

Wat vind je allemaal van de situatie? Wat vind je van de mensen? Van hoe ze het doen? Van wat ze zouden moeten doen? Beschrijf in gedachten zo precies mogelijk wat jij er allemaal van vindt. Maak desnoods een lijstje.

Bekijk per antwoord wat de impact is van dat je dit vindt. Word jij sterker? Word jij zwakker? Als je zwakker word, kijk of het voor jou mogelijk is om je oordeel uit te stellen tot halverwege het contact.

Willen

In de analytische logica is iets willen zeer wenselijk, een ijzeren wil wordt geprezen. Maar in de systemische logica belemmert je wil het vermogen om andere, betere oplossingen te bedenken. Zeker in combinatie met er iets van vinden.

Je hebt vast wel eens meegemaakt dat iemand je een vraag stelt en dat er maar één antwoord gewenst is. De vraagsteller wil alleen de informatie die bevestigt wat hij/zij er al van vond en wil. Alle informatie die hier aanvullend op is, houden mensen dan in én ze haken innerlijk af.

Op welke manier kun je wat je zit te willen, eventjes minder belangrijk maken? Al is het maar voor 10 minuten? Als je dit oprecht kunt doen, dan maak je de ruimte van het contact groter, met meer potentie.

Moeten

Wat je gelooft dat moet, creëert een soort fuik. Een fuik die ook bescherming en begrenzing biedt. Maar als je er te ver in zit, dan kun je geen kant meer op. Het voelt alsof je geleefd wordt en achter de zaken aanloopt.

Bedenk in je voorbereiding wat je bent gaan geloven wat echt moet en stel dat ter discussie.

Wees alert op hoe je lichaam reageert. Veel voorkomende reacties zijn ontspanning in spieren of gewrichten (vooral schouders en kaak), gevoel meer ademruimte te hebben of afname van benauwdheid en je helderder voelen. Al deze reacties zijn indicatoren dat je de ruimte vergroot hebt en je kwaliteit van aanwezigheid verbeterd is.

meer
Rake Vragen

gratis
inspiratie

Volg alle blogs, video’s en podcasts van Siets Bakker over hoe zij Rake Vragen en systemisch werken gebruikt om een goed leven te leiden.

Je ontvangt iedere twee weken een mail met nieuwe inspiratie. Het is natuurlijk gratis en je kunt je elk moment afmelden.

Scroll naar boven