cript>Systemen volgens systemisch werken
Systemen volgens systemisch werken

Systemen volgens systemisch werken

Systemen zijn gehelen die zijn samengesteld uit delen. Door die samenstelling heeft een systeem unieke karaktereigenschappen, die niet zijn te herleiden tot de delen. De verbindingen tussen de delen houden het systeem in stand. Water is een systeem. Het bestaat uit twee delen waterstof en één deel zuurstof. Die zijn gasvormig bij kamertemperatuur, maar wanneer ze met elkaar zijn verbonden, ontstaat een vloeistof (water) met heel eigen, unieke eigenschappen.

De verbindingen zijn energetisch van aard. Hierdoor bestaan de grenzen van tijd en ruimte niet in systemen. Dat verklaart waarom de rol van de oprichter of het begin zo belangrijk blijft, ook jaren later.

Als de verbindingen in een systeem goed zijn geregeld, kan alle informatie en energie vrij stromen wat resulteert in een spiraal van positieve symptomen zoals succes, plezier, innovatie, creativiteit, zingeving, enzovoort. Andersom is ook waar: als de verbindingen ontbreken of verstopt zijn, waardoor er geen interactie is, ontstaan spiralen met negatieve symptomen. Onderstroommanagement richt zich op het herkennen en organiseren van verbindingen.

Maak het je makkelijk

en ontvang iedere twee weken een blog of artikel over systemisch werken met Rake Vragen. Ter inspiratie. Uiteraard is het gratis, je kunt je elk moment weer afmelden en het is vrij van marketing-onzin.
Siets Bakker