cript>Rake Vragen: de meest praktische vorm van systemisch werken
rake vragen

Rake Vragen

Rake Vragen is een praktische vertaling van het gedachtegoed achter systemisch werken en naar de huidige vorm ontwikkeld door Siets Bakker. Het bestaat uit drie verschillende elementen die alledrie even belangrijk zijn. Ze zijn samen één geheel.

De drie elementen van Rake Vragen

  1. Kwaliteit van aanwezigheid
  2. De vragen die je stelt
  3. De systemen die reageren

Kwaliteit van aanwezigheid

Je kwaliteit van aanwezigheid schept de voorwaarde, maakt de holding space, om toegang te krijgen tot informatie uit het systeem. Het zorgt dat je voorbij de bovenstroom en de ratio komt. Informatie uit systemen wordt via het lichaam uitgewisseld. Je zou kunnen zeggen dat je lichaam een antenne is voor systeeminformatie. Dit werkt zo bij iedereen, ook als je er niets van weet of niet in gelooft. Denk maar terug aan dat moment dat je er de vinger niet op kon leggen maar toch echt zéker wist dat er iets niet klopte. Als je een lage kwaliteit van aanwezigheid hebt, dan is je antenne niet goed genoeg afgesteld en ontvang je de informatie niet.

De vragen die je stelt

De meeste vragen die je stelt gaan over wat er nodig is, waarom het gegaan is zoals het gegaan is. Je vragen zoeken naar feiten, voorbeelden en data. Rake Vragen doen iets anders: die zoeken naar verbindingen. Met wat was iemand onbewust verbonden waardoor het ging zoals het ging? Deze vragen brengen je op een heel ander spoor.

Het gaat bij Rake Vragen dus eigenlijk helemaal niet om de vraag, de vraag is slechts een katalysator die iets anders aan het licht brengt. Vaak ontstaat er een heel proces als je zo'n vraag stelt: degene die antwoord geeft moet om de vraag te beantwoorden zijn/haar verbindingen onderzoeken. Als iemand dat goed doet, worden de verbindingen ter plekke gereorganiseerd. Daarom zijn de Rake Vragen coachings supereffectief en relatief kort.

De systemen die reageren

Wij mensen behoren tot tientallen systemen. Soms wordt een vraag aan het ene systeem gesteld maar geeft het andere systeem antwoord. Dit gebeurt onbewust. Er wordt iets getriggerd dat onmiddellijk voorrang krijgt. Hier ontstaat vaak veel systeemverwarring uit, in het ergste geval veel gedoe zoals conflicten, cynisme of mensen die afhaken.


Bij Rake Vragen maak je gebruik van dit principe door de vraag wat globaal te houden. Dan merk je vanzelf welk systeem er reageert en wat dus kennelijk onbewust steeds voorrang kreeg. Daar werk je vervolgens mee.

Maak het je makkelijk

en ontvang iedere twee weken een blog of artikel over systemisch werken met Rake Vragen. Ter inspiratie. Uiteraard is het gratis, je kunt je elk moment weer afmelden en het is vrij van marketing-onzin.
Siets Bakker